20-04-2018

மின்திறன்/மின்சார சிக்கனம் மின் உற்பத்திக்கு இணையாகும்

  முகப்பு  
  எங்களைப் பற்றி
  உள் கட்டமைப்பு
  மின்பளு வழங்கும் மையம்
  தகவல் மற்றும் பாதுகாப்பு
  மின் திட்டங்கள்
  திறந்த நுழைவுரிமை
  கொள்முதல்                            
  செயல் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள்
  இணையதள அடக்கம்
செய்திகள்
சொத்து மற்றும் கடன்களை பிரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு மாற்ற கொடுக்கப்பட்ட இடைக்காலத்தை நீட்டித்து வழங்கப்பட்ட அரசாணை-   ஆங்கிலத்தில்

தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகம் தொடங்கப்பட்டது - ஆங்கிலத்தில்

தமிழ்நாடு மின்  தொடரமைப்பு கழகத்திற்கான மின் கட்ட விகித ஆணை தேதி 11.12.2014 .12.12.2014 தேதியிலிருந்து நடைமுறைபடுத்தப்படுகிறது (ஆங்கிலத்தில்)

scada
                                        

logo

தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகத்தின் மேலோட்டம்

முந்தைய தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட அமைப்பாக மின் வழங்கல் சட்டம் 1948ன் கீழ் 01.07.1957ல் உருவாக்கப்பட்டது.  இது முந்தைய சென்னை அரசாங்கத்தில் இருந்த, மின்சாரத் துறையின் அடுத்த கால்வழி ஆகும். மேலும்....


English Version           த.நா.மி.உ.ம.ப.க         த.நா.மி.வா
மறுதலிப்பு :இந்த இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சரியாக இருப்பதற்கான எல்லா முயற்சிகளும் மேற்கொள்ள பட்ட போதிலும், இந்த தகவலின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட எந்த செயல்பாட்டின் விளைவுகளால் தனிநபருக்கு நேரும் இழப்புக்கும் பாதிப்புக்கும் தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகம் எந்த வகையிலும் பொறுப்பேற்காது. எனினும் இதில் ஏதாவது தவறுகள்/விடுப்படுதல்கள் இருந்தால் கழகத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டால் தகுந்த திருத்தங்கள் செய்ய கடமைப்பட்டுள்ளது.
வருகையாளர்எண் : 2071919
தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகம்